Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην αμέριστη αγάπη μας για τα παιδιά και στην πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε ένα διευρυμένο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν το παιχνίδι, η γνώση και οι αξίες. Πεποίθησή μας είναι να προσεγγίσουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε παιδιού μέσα από την ψυχαγωγία και το ελεύθερο, αυθόρμητο παιχνίδι.

 

Για εμάς κάθε παιδί είναι μοναδικό και μια προσωπικότητα άξια σεβασμού. Παρατηρούμε προσεκτικά, αναγνωρίζουμε, αποδεχόμαστε και ενισχύουμε τον ξεχωριστό χαρακτήρα, τις ιδιαιτερότητες, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, κυρίως όμως τις αναπτυξιακές και ψυχικές ανάγκες.

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό, την υπευθυνότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Να εξελιχθεί όχι μόνο σε ικανό μαθητή αλλά σε ισορροπημένο ενήλικα, που νιώθει άνετα με τον εαυτό του, συνυπάρχει και συνεργάζεται αρμονικά στο περιβάλλον στο οποίο ζει.

 

Είναι σημαντική για εμάς τόσο η κατάκτηση γνώσεων, όσο και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση. Βασική αρχή του σχολείου μας είναι να ενώσει το γνωστικό κομμάτι με το συναισθηματικό δίνοντας έμφαση στην έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων, έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Διευρύνουμε τις εμπειρίες του παιδιού και αγγίζουμε τη συναισθηματικότητά του. Τότε και μόνο αναπτύσσεται η ευελιξία, το κριτικό πνεύμα και τελικά η σκέψη.