Παραμυθούπολη

Γιατί η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ είναι πρωτίστως ένας ζεστός οικογενειακός χώρος, που αποπνέει θαλπωρή και αγάπη. Για τα πρώτα και τόσο σημαντικά χρόνια της ζωής των παιδιών, εμπνευστήκαμε και πραγματώσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον, που μαζί με τη σωστή διαπαιδαγώγηση, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση, στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη, καθώς και στην ψυχική και αισθητική καλλιέργεια τους.

Γιατί το αυστηρά επιλεγμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας παιδαγωγεί τους μικρούς μας φίλους μέσα σε κλίμα αγάπης, χαράς και απόλυτου σεβασμού της μοναδικότητας τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι νοητικοί, γνωστικοί, κοινωνικοσυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι της Προσχολικής Αγωγής.

Γιατί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε, τοποθετεί το παιδί στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντάς του την ευκαιρία να αναπτύξει μέσα από το παιχνίδι, την επικοινωνία, και τη συνεργασία, δεξιότητες νοητικές, αισθητηριακές, κίνησης και λόγου.

Γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης. Τα παιδιά κατακτούν τη γνώση βιωματικά μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό, την δημιουργία και την ανακάλυψη. Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν.

Γιατί δίνουμε έμφαση στην αξία και τη σημασία της θεατρικής αγωγής. Τα παιδιά, μέσα από την διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, κατανοούν τη συνεργασία, απελευθερώνουν συστολές και επιφυλάξεις, γνωρίζουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες και ζουν τη χαρά της δημιουργίας. Γίνονται πρεσβευτές ιδεών, συναισθημάτων, απόψεων και καταστάσεων μέσα από την κίνηση, το λόγο και την εικόνα.

Για τις προσεγμένες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας, το σπιτικά μαγειρεμένο φαγητό μας, προσαρμοσμένο στην μεσογειακή διατροφή και επιλεγμένο μέσα από συνεργασία παιδιάτρου και διατροφολόγου, την άριστη συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς, τα ευέλικτα προγράμματα και ωράρια μας είναι οι λόγοι που συνθέτουν πραγματικά ιδανικές συνθήκες για την προσχολική ζωή των παιδιών.