Προγράμματα

Το σχολείο μας απαρτίζεται από υλικά που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις αισθήσεις τους μέσω της επαφής τους με αυτά .

Οι ατομικές χειροτεχνικές δραστηριότητες αποτελούν ρουτίνα για τα παιδιά του σχολείου μας . Καθώς και οι ομαδικές χειροτεχνικές εργασίες όπου δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να γίνουν ομάδα προκειμένου να δημιουργήσουν τα έργα τους .

Τα παιδιά και η αγάπη τους για το σχολείο και την μάθηση , έχουν πρωταρχική σημασία για εμάς .

Αυτός είναι ο λόγος οπού όλες οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στις ηλικιακές τους ανάγκες με στόχο την επίτευξη της ανάπτυξης πάντα μέσα από την ομάδα .

Οι ομάδες εργασίας προωθούν τη συνεργασία , την αυτονομία και την ενεργητική γνώση .

Δεν συνάπτουν την παθητική μάθηση .

Ακόμα τα παιδιά μαθαίνουν διαθεματικά , θέματα οπού τους εγείρουν τη φαντασία .

Έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από το ιχνογράφημα , τα ομαδικά – μουσικοκινητικά παιχνίδια , το θεατρικό παιχνίδι , το κουκλοθέατρο κ.α .

Τέλος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το σχολείο μας το παιχνίδι .

Για τα παιδιά το παιχνίδι αποτελεί απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης

( Παιχνίδι μίμησης –ελεύθερο παιχνίδι – παιχνίδι ρόλων )